Aflevering af Materiale

Aflevering af materialer til arkivet


På lokalhistorisk arkiv i Nordborg er vi interesseret i alt, som har tilknytning til lokalområdet, og da det er et arkiv og ikke et museum er vi mest interesseret i dokumenter og billeder.

Hermed er ikke sagt, at arkivet ikke er interesseret i ting – det rummer rent faktisk en stor samling af genstande fra Nordborg området, men på det område hverken kan eller vil vi konkurrere med museerne, og er der f.eks. behov for at en genstand skal konserveres for ikke at kunne holde sig, må vi sige at det kan vi ikke.

Som nævnt er arkivet især interesseret i dokumenter, billeder og lignende. Mange dokumenter – ikke mindst bøger og blade – er lavet i mange eksem-plarer og der er grænser for hvor mange eksemplarer arkivet har interesse i at opbevare af det samme dokument.
Af denne og en række lignende grunde forbeholder arkivet sig derfor ret til at sortere i indleveret materiale med henblik på en vurdering af hvad der skal gemmes og hvad der er skrammel.

Når man indleverer materiale, kan man betinge sig, at det som arkivet ikke umiddelbart ønsker at arkivere bliver leveret tilbage, men man behøver ikke at gøre det.

På den anden side skal arkivet sørge for at arkivalier bliver opbevaret på betryggende vis, og forbliver i offentligt eje.