Arkivet

Hvad har Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg ?

 

I Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg kan enhver borger få adgang til en lang række kilder, enten som originaldokumenter eller i kopiform.
I dag består samlingerne på lokal-, stads- og kommunearkiver bl.a. af materiale, som er afleveret fra private. Det kan være fotoalbums, papirer og protokoller fra nedlagte foreninger, erindringer og lignende.

I kopiform.
Lokalhistorisk Arkiv i Nordborg har forskellige kopier af de lokalt skabte arkivalier, der skal afleveres til Statens Arkiver. Dvs. fx bestemte års indførsler i kirkebøger, folketællinger og skifteprotokoller for lokalområdet og evt. en del tilgrænsende områder.

img_2899

Som originale dokumenter:
Aviser ( evt. særlig udklipssamling))
Foto og film
Foreningsarkiver
Virksomhedsarkiver
Erindringer
Kommunale arkivalier ( stadsarkiver )

Om at aflevere til arkivet
Ingen har pligt til at aflevere materiale. Derfor er lokalarkivet afhængig af, at såvel private som firmaer og foreninger tilbyder at aflevere materiale.
Når et materiale er blevet modtaget af et arkiv, bliver det pakket i specielle arkivkasser, som giver de bedste muligheder for bevaring. Materialet bliver også registeret, så interesserede kan finde frem til det … også om 100 eller 200 år.
Hvis man kommer i besiddelse af arkivalier, fotos etc. – fx ved oprydning, nedlæggelse af foreninger, ordning af dødsbo etc. bør man aldrig smide dem væk, før man har spurgt et arkiv, om materialet har interesse.
Det er svært at vide, hvad der kan have interesse om fx 100 år. Derfor er det bedre at spørge arkivet en gang for meget end en gang for lidt.
Henvendelse til arkivet i Nordborg, giver sikkerhed for, at det du afleverer, bliver behandlet, registeret og udlånt efter bestemte, ensartede regler.
Du er velkommen på arkivet
For at bruge de materialer, der er tilgængelige. Du behøver ikke at have et særligt udannelsesmæssigt eller videnskabeligt ærinde
På arkivet er princippet, at man som bruger selv skal finde frem til de materialer, man gerne vil se. Nogle materialer skal bruges i original, men mange arkiver har desuden kopi af de lokale kirkebøger og folketællinger, som opbevares i original på de statslige arkiver. Uanset om der er tale om kopierede eller originale arkivalier, er princippet, at man selv i videst muligt omfang finder frem til, hvad man vil bruge og selv arbejder med materialerne på læsesalen.
Hjælp fra personalet
Arkivmedarbejderne vil gøre hvad de kan for at hjælpe dig, når du kommer på lokalarkivet. Det er en god ide at lave en huskeseddel med oplysninger som er vigtige for din forespørgsel. Fx. med årstal, personer, matrikelnumre etc.
At indkredse emnet
Hvis din interesse er meget bred, kan det gøre arkivarbejdet nemmere hvis du prøver at kredse den lidt ind. Hvis der ikke er skrevet et digert og meget generelt værk om det lokalområde som du er interesseret i, kan en forespørgsel om “noget lokalhistorie” være en næsten uoverskuelig opgave. Prøv at finde ud af hvad der interesser dig mest; hvilken periode er mest spændende? Tiden omkring århundredskiftet? 1800-tallet, 1700-årenes slutning? Hvilke emner vil du helst i gang med? Dagligliv på landet? I byen? Et bestemt håndværk? Udskiftningen?
Jo mere præcist du stiller dine spørgsmål, jo nemmere har arkivaren ved at give et godt – og rigtigt svar, finde materialerne frem, eller lede dig videre..
Udlån, fotokopiering og service
Hvis du ikke har mulighed for at besøge lokalarkivet, fx. på grund af afstand eller ubekvem åbningstid, har du mulighed for at låne fra et andet godkendt arkiv eller bibliotek
Et arkiv eller bibliotek der opfylder kriterierne for at låne fra Rigsarkivet eller Landsarkiverne kan også låne fra et lokalarkiv. Sådanne institutioner skal bl.a. være i besiddelse af en brandbox og en overvåget læsesal, hvor arkivalierne benyttes.
Ikke alt udlånes
Som bruger må man være opmærksom på, at det ikke er alle arkivalier, der kan udlånes. Hvis materialet i særligt dårlig stand eller hvis det er ved at blive registreret, vil det ikke kunne udlånes. Arkivalier, som bruges meget ofte i lokalområdet lånes heller ikke ud.
Betaling for forsendelse.
Hvis du skal låne arkivalier, eller evt. mikrofilm vil mange arkiver opkræve forsendelsesomkost-ninger samt et emballagegebyr. Det er vigtigt at arkivalier der skal sendes er pakket sådan, at de ikke bliver beskadiget. Det vil blandt andet sige, at der benyttes specielle pap – skum- og papirtyper, der ikke indeholder stoffer, som er skadelige for arkivmaterialerne. Selve forsendelsen skal også ske på betryggende måde, fx. som rekommanderet værdipakke.
 Kopiering
Der er som regel mulighed for at få kopier af løse, alment tilgængelige arkivalier, og her ligger priserne omkring 1-10 kr. pr. kopi, alt efter formatet. Det er desværre ikke alle arkivalier, der må kopieres. Ting der er skrøbelige, forsynet med laksegl, eller er bundet ind, fx. protokoller, er undtaget fra kopiering. Arkivalier der er for skrøbelige til at kopieres kan evt. affotograferes mod betaling, hvis arkivet har faciliteter til det.
Service
Generelt må man regne med at betale for nogle af arkivernes ydelser. Almindelig hjælp til selv-hjælp er gratis, og det er ligeledes gratis at sidde på læsesalen.
De fleste arkiver vil foretage fx. enkelte opslag i en kirkebog uden beregning, hvis du fx bor langt fra arkivet. Men hvis du ønsker, at et arkiv skal gennemføre undersøgelser for dig, udføre transskriberingsopgaver m.m. kan du ikke regne med, at dette vil blive gjort uden honorar.
I øvrigt har lokalarkivet kontakt til kompetente privatpersoner, som mod honorar ville kunne påtage sig forskellige undersøgelser, herunder slægtsforskning.
Din egns historie
Lokalhistorie er – ligesom slægtsforskning – en historisk hobby, som alle kan give sig i kast med. Mange af de grundlæggende kilder findes på lokalarkivet i Nordborg.
Lokalhistorikeren ser sin egn eller by med helt andre øjne, fordi han eller hun ikke kun ser det, der ER – men også det der VAR og glimt af den proces, der ligger ind imellem.
Hvad er DIN interesse?
Den, der gerne vil i gang med at grave i lokalsamfundets fortid bør først indhente lidt almen baggrundsviden. Dels om kilder og metoder i almindelighed, og dels om lokalsamfundets udvikling. Dernæst er det klogt at indsnævre sit emne. Fx til en bestemt periode, bygningstype, erhverv, virksomhed, emne etc. det er i høj grad det konkrete emne, der bestemmer, hvilke typer af arkivalier, som man har brug for at eftersøge på lokalarkivet.
Hvad må man med materialet?
Måske forsker man bare for sin egen fornøjelses skyld, men mange lokalhistorikere arbejder med et konkret formål for øje. dette bør man overveje tidligt i processen. Ønsker man fx at udgive en lille bog, et hæfte en artikel eller oprette en hjemmeside, Skal man huske at forhøre sig om evt. ophavsretsregler vedr. det materiale man benytter. Har man fået særlig tilladelse til at benytte ellers utilgængeligt materiale, må brugen af dette aftales med arkiver.
Bliv frivillig hjælper på Nordborg lokalhistorisk Arkiv.
På lokalarkivet er der arbejdsgrupper af frivillige, som udfører en lang række forskellige opgaver i forbindelse med arkivets virksomhed
Som regel foregår arbejdet ved, at gruppen af frivillige mødes og arbejder i hyggeligt samvær. Ofte er der møde 1-2 gange om ugen.
Registrering, foto og interviews
Som frivillig på lokalhistorisk arkiv får du mulighed for at arbejde med mange forskellige opgaver. Det kan fx være registrering af arkivalier, enten i database eller på papir.
En anden opgave kan være at indsamle beretninger, fotos, m.m. som i fremtiden skal opbevares på arkivet og dokumentere lokalsamfundets historie. Fotodokumentation og interviews er derfor også opgaver, som du kan arbejde med på lokalarkivet.
Formidling af den lokale historie
Nordborg lokalhistorisk Arkiv har også en betydelig udadrettet virksomhed, hvor formålet er at formidle historie – i særdeleshed lokalsamfundets historie – til forskellige målgrupper. Også her kan du arbejde som frivillig med at lave udstillinger, hjemmeside, arrangere byvandringer, tilrettelægge små hæfter eller blade og lignende.