Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området.

 

torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 på

Lokalhistorisk Arkiv, Løjtertoft 32, 6430 Nordborg

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af arbejdsplan, budget og kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før.

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter
  2. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  3. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffen.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen opfordre til, at der bliver nedsat en gruppe, der varetager udstillinger, information og bogudgivelser. Hvis I selv kunne tænke jer det – eller kender nogen der er interesseret – så sig til.

Efter generalforsamlingen vil Henrik Ingemann fortælle om ”de 100 helte” – om krigsdeltagerne i 1. verdenskrig fra Lysabild sogn.

 

På foreningens vegne

Jens-Ove Hansen

Formand