Om Foreningen

Lokalhistorisk forening for Nordborg området

Foreningen og forhistorien
Der har været et lokalhistorisk arkiv i Nordborg siden i 70-erne. Fra starten blev det ledet af et arkivudvalg på 7 personer, som blev udpeget af kommunalbestyrelsen. Senere blev den politiske repræsentation noget mindre og udvalget kom i stedet til at bestå af personer udpeget af de forskellige sogneforeninger i kommunen. I praksis viste det sig heller ikke at være en ideel løsning. Arkivudvalgets medlemmer har typisk haft mange andre jern i ilden, og selv om kommunen har været flink til at sende personer i jobtræning på arkivet har det knebet med at nå det hele.

På denne baggrund blev det i efteråret 2005 besluttet at undersøge mulighederne for at erstatte arkivudvalget med en forening, som kunne overtage driften af arkivet. På et offentligt møde i oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med med at forberede en stiftende generalforsamling, og den 30. januar blev der holdt stiftende generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Nordborg Området – LHFNO

Formål og vision om digitalisering
Ifølge vedtægterne er det foreningens formål at vække og nære interessen for områdets historie. Det skal i vidt omfang ske ved at gøre arkivet og samlingerne lettere tilgængelige. Normalt er adgangen til et arkiv begrænset af åbningstiden samt at man nødvendigvis skal befinde sig fysisk på arkivet. Ved at lave digitale kopier af arkivalierne – bøger, papirer og fotos – og gøre dem tilgængelige via foreningens hjemmeside fjernes begrænsningerne på brugen i tid og sted.
Det er naturligvis en kæmpe opgave, som det vil tage mange år at løse.

Arrangementer
Foreningens formål om at vække og nære interessen for området historie vil også blive søgt opfyldt gennem foredrag, udstillinger og historiske vandringer foruden artikler og bogudgivelser.
Der er en lang tradition for at sådanne aktiviteter er gennemført med udgangspunkt i arkivet, og den vil vi gerne fortsætte med den tilføjelse, at vi også vil bruge foreningens hjemmeside til offentliggørelse af artikler. Det gør artiklerne billigere og lettere at få fat i, og foreningens midler bliver ikke bundet i form af et boglager.

nordborg-stuen
Nordborg stuen