Persondataforordningen

I henhold til EU-forordningen er vi forpligtet til at oplyse hvilke oplysninger vi har om foreningens medlemmer.

Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området registrering af personlige data

Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området registrerer nogle data om de enkelte medlemmer. Det drejer sig udelukkende om oplysninger, som er nødvendige for foreningens drift.

I bogholderiet er følgende registreret

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Seneste betaling af kontingent


I E-mailsystemets (Outlook) kontakter

 • Navn
 • Fysisk adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer


Hjemmesiden

Der offentliggøres ikke medlemsoplysninger på hjemmesiden, bortset fra medlemmer af bestyrelsen.
Vores hjemmeside er placeret hos one.com, hvor der opsamles data til statistik, men ikke persondata.
Ethvert medlem kan på forlangende få oplyst om, hvad foreningen har registreret om vedkommende.
Ved udmeldelse skal foreningen slette alt, som er registreret om vedkommende.

 Nordborg Lokalhistoriske Arkiv

Vi vil til enhver tid fjerne personer der ikke ønsker at være offentlig gjort hos os.
Det er i vores slægtsdatabaser.
Det er på arkiv.dk
Anmodning om fjernelse fra Nordborg lokalhistoriske arkivs registreringer
kan ske ved at sende en mail til historisknordborg@mail.dk med oplysninger om navn og efternavn samt hvad anmodningen drejer sig om.
Mailen slettes efter behandling af anmodningen.

Regler

Som det fremgår af tabellen, kan alle typer af oplysninger offentliggøres 10 år efter personen er død.

Nulevende personer Afdøde personer
Ikke-følsomme
oplysninger
Kan offentliggøres af slægtsforskere,
dog har personen selv indsigelsesret
Kan offentliggøres af slægtsforskere
Følsomme personoplysninger Kan alene offentliggøres med udtrykkeligt
samtykke fra den pågældende person
Kan offentliggøres 10 år efter,
at den pågældende person er død

 Ikke følsomme persondata defineres i denne forbindelse som:

 • Navn
 • Fødselsdato og -sted
 • Dødsdato og -sted
 • Dato for ægteskab
 • Navn på ægtefælle
 • Nærmeste familie, evt. i form af familietræ
 • Øvrige basale stamoplysninger


Følgende er at opfatte som følsomme persondata og kræver udtrykkeligt samtykke for offentliggørelse:

 • Foto af personen (copy og ophavsregler)
 • Trosretning
 • Adoption
 • Sociale forhold
 • Seksuel orientering
 • Helbredsmæssige forhold
 • Straffemæssige forhold
 • Andre rent private forhold 


Billeder

Nordborg Arkiv respektere gældende regler for publicering af billeder på internettet.
Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.